ໃສ່ໃຈໄດ້ແຕ່ມອງ artworkplay

ໃສ່ໃຈໄດ້ແຕ່ມອງ Gx2

Album:
ໃສ່ໃຈໄດ້ແຕ່ມອງ - Single
Release Date:
July 09, 2020
play_buttonPause Button
Album:
ໃສ່ໃຈໄດ້ແຕ່ມອງ - Single
Release Date:
July 09, 2020
playໃສ່ໃຈໄດ້ແຕ່ມອງ artwork
ໃສ່ໃຈໄດ້ແຕ່ມອງ Charts History
worldwide
Global chart debut
-
worldwide
Highest position in global chart
-
worldwide
Most recent chart position
-
worldwide
Weeks on global chart
-
worldwide
Highest position on Apple Music Chart
#26
worldwide
Highest position on Spotify Chart
-
worldwide
Highest position on Youtube Chart
#47
worldwide
Highest position on iTunes Chart
#1
worldwide
Highest position on Radio Chart
#14
This song is charted in Thailand
ໃສ່ໃຈໄດ້ແຕ່ມອງ Radio Spins
powered by myTuner
Spins
Other popular songs
by Gx2
Top songs by platform
Top albums by platform
Most Popular Music Charts
ໃສ່ໃຈໄດ້ແຕ່ມອງ artwork
ໃສ່ໃຈໄດ້ແຕ່ມອງ
Gx2
back_iconback_icon
Apple music
0:00
0:30
iTunes
Apple music
volume